news1

Beth yw gwerthoedd meddyginiaethol gwenwyn neidr?

Mae gwyddoniaeth fodern wedi defnyddio gwenwyn neidr i drechu eu harf cyfrinachol.Mae profion wedi dangos, pan fydd gwenwyn neidr yn cyrraedd cell tiwmor, y gall ddinistrio'r gellbilen a dinistrio ei strwythur atgenhedlu, gan gyflawni pwrpas ataliad.Mae gwyddonwyr yn defnyddio'r cytotoxin ynysig o wenwyn cobra, ar sail celloedd tiwmor arbrofol anifeiliaid effeithiol, megis celloedd sarcoma Yoshida, llygod mawr ascites hepatocarcinoma celloedd, ac ati, fe'i defnyddiwyd gyntaf mewn arfer clinigol dramor.Profwyd y gall cytotocsin yn wir atal celloedd canser dynol, ond nid oes ganddo'r gallu i adnabod targed ymosodiad.Weithiau bydd celloedd arferol yn y corff dynol hefyd yn cael eu niweidio, na ddisgwylir i gyflawni'r effaith, ond mae hon yn garreg filltir bwysig ar gyfer trin canser yn y dyfodol.

Mae gan wenwyn neidr werth meddyginiaethol uchel.Mae astudiaethau ffarmacolegol wedi profi bod gwenwyn neidr yn cynnwys cydrannau ffarmacolegol fel procoagulant, ffibrinolysis, gwrth-ganser ac analgesia.Yn gallu atal a thrin ffurfio strôc, thrombosis cerebral, ond hefyd trin vasculitis obliterans, clefyd coronaidd y galon, arteritis lluosog, sbasm rhydweli acral, rhydweli retinol, rhwystr gwythiennol a chlefydau eraill;Gwenwyn neidr i liniaru symptomau cleifion canser terfynol hefyd yn cael effaith benodol, yn enwedig yr effaith analgesig, wedi achosi sylw'r byd.Mae antivenomau amrywiol wedi'u gwneud o wenwyn neidr wedi'u defnyddio'n helaeth wrth drin brathiadau nadroedd amrywiol.

Yn y cyfnod rhyddhau hwyr, gwnaeth rhai gwyddonwyr Tsieineaidd rywfaint o ymchwil hefyd ar drin canser â gwenwyn neidr.Yn eu plith, mae Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Tsieina yn defnyddio gwenwyn agkistrodon viper a gynhyrchir yng ngogledd-ddwyrain Shedao, ac yn defnyddio'r dull o chwistrelliad isgroenol acupoint i brofi ei fod yn cael effaith benodol ar ganser y stumog.Y ffordd o ddefnyddio cyffuriau tramor yw defnyddio triniaeth chwistrellu.


Amser postio: Ebrill-02-2022