news1

Gwerth gwenwyn neidr

Mae gwenwyn neidr yn hylif sy'n cael ei ryddhau gan nadroedd gwenwynig o'u chwarennau gwenwynig.Y prif gydran yw protein gwenwynig, sy'n cyfrif am tua 90% i 95% o'r pwysau sych.Mae tua ugain math o ensymau a thocsinau.Yn ogystal, mae hefyd yn cynnwys rhai peptidau bach, asidau amino, carbohydradau, lipidau, niwcleosidau, aminau biolegol ac ïonau metel.Mae cyfansoddiad gwenwyn neidr yn gymhleth iawn, ac mae gan wenwyndra, ffarmacoleg ac effeithiau gwenwynegol gwahanol wenwyn neidr eu nodweddion eu hunain.

Llun: Cymryd gwenwyn neidr

Mae gwneud defnydd llawn o docsinau synthetig cymhleth naturiol bob amser yn ffordd effeithiol o ddatblygu cyffuriau newydd yng nghylch meddygol y byd.Ar gyfer datblygu cyffuriau newydd effeithiol a fforddiadwy ar gyfer diabetes neu ordewdra, mae Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu yr Undeb Ewropeaidd (FP7) yn darparu cyllid o ewro 6 miliwn, gyda chyfanswm buddsoddiad ymchwil a datblygu o EUR 9.4 miliwn, wedi'i ariannu gan 5 aelod-wladwriaethau'r UE Ffrainc (cydlynu cyffredinol), Sbaen, Portiwgal, Gwlad Belg a Denmarc, Ac mae ymchwilwyr biocemeg rhyngddisgyblaethol a diwydiant fferyllol cysylltiedig yn ffurfio tîm ymchwil VENOMICS Ewropeaidd.Ers mis Tachwedd 2011, mae'r tîm wedi bod yn ymwneud ag ymchwil a datblygu cyffuriau tocsin gwenwynig newydd, ac wedi gwneud cynnydd cadarnhaol.

Llwyddodd y tîm ymchwil i optimeiddio a sgrinio mwy na 200 math o nadroedd gwenwynig o bob rhan o'r byd i'w bridio'n artiffisial.Gan ddefnyddio'r dechnoleg sbectromedr màs manwl uchel sydd newydd ei datblygu a thechnolegau datblygedig eraill, rydym wedi astudio a dadansoddi strwythurau moleciwlaidd 203 o samplau gwenwyn gwiberod a chyfansoddion biolegol cymhleth, ac wedi dosbarthu mwy na 4,000 o “microproteinau” tocsin yn llwyddiannus.Yn ôl y gwenwyndra brig, fe'i cymhwysir i ddatblygiad amrywiol gyffuriau newydd.

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o weithgareddau ymchwil ac arloesi'r tîm wedi'u cyfeirio at ddatblygiad cyffuriau wedi'u targedu fel diabetes, gordewdra, clefyd cardiofasgwlaidd, alergedd dynol a chanser, lle mae'r data a gasglwyd o astudiaethau amrywiol wedi profi bod tocsin gwenwynig yn effeithiol iawn. atal a thrin diabetes neu ordewdra.Mae cyffuriau newydd fel arfer yn cymryd 2-3 blynedd i'w darganfod, yn ansoddol ac yn feintiol, a 10 neu 15 mlynedd arall ar gyfer treialon clinigol, ardystio cynnyrch a datblygiad masnachol cyn iddynt gyrraedd y farchnad o'r diwedd.

Mae “Adroddiad Dadansoddi Marchnad Cynnyrch Gwenwyn Neidr Tsieina 2018 - Ymchwil Sefyllfa Gweithrediad y Diwydiant a Rhagolwg Datblygu” a ryddhawyd gan Guanyantianxia yn drylwyr o ran cynnwys ac yn llawn data, wedi'i ategu gan nifer fawr o siartiau greddfol i helpu mentrau yn y diwydiant i ddeall datblygiad y diwydiant yn gywir. tuedd, gobaith y farchnad, a llunio strategaeth cystadleuaeth menter a strategaeth fuddsoddi yn gywir.Yn seiliedig ar y data awdurdodol a ryddhawyd gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, Gweinyddiaeth Gyffredinol Tollau, Canolfan Wybodaeth y Wladwriaeth a sianeli eraill, yn ogystal ag arolwg maes y diwydiant gan ein canolfan, mae'r adroddiad hwn yn cynnal ymchwil marchnad a dadansoddiad o safbwyntiau lluosog. o ddamcaniaeth i ymarfer ac o facro i ficro, gan gyfuno ag amgylchedd y diwydiant.


Amser postio: Ebrill-02-2022